Opinie o Nas

Polityka prywatności sklepu internetowego airclinic pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest EUROCENTRUMPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195410; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 490 000 zł.; NIP: 6782914466; REGON: 356795245, adres poczty elektronicznej: sklep@airclinic.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 600070065 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Akceptacja Regulaminu Sklepu (https://airclinic.pl/) jest jednoznaczna z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
   1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. formularz zamówienia).
   2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora. 2 2 3. wyrażenie przez klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży.
  3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
   3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
  4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Cookies i dane eksploatacyjne
  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. Identyfikacji usługobiorców jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
   2. Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
   3. Zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
   4. Dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji Korzystania ze stron sklepu internetowego;
   5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): • w przeglądarce Chrome • w przeglądarce Firefox • w przeglądarce Internet Explorer • w przeglądarce Opera • w przeglądarce Safari • w przeglądarce Microsoft Edge
  6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 4. Podstawa przetwarzania danych
  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
  3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.
 5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
   1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
   2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
   3. Certyfikat SSL.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Klauzula informacyjna – ogólna

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195410, NIP: 6782914466, REGON: 356795245. Skontaktować się z nami możesz poprzez: wiadomość email do Inspektora Ochrony Danych na adres: biuro@airclinic.pl korespondencyjnie na adres ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków telefonicznie pod numerem: (+48) 600 070 255
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie lub udzielić Tobie żądanej informacji; skontaktować się z Tobą o ile wyraźnie wyrazisz taką wolę; przesłać Tobie dokumenty, ofertę, projekt lub innego rodzaju materiał, jeśli się o to do nas zwróciłeś. Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do informowania Ciebie o naszej ofercie, aktualnościach dotyczących EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. czy też wiadomościach branżowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: niezbędność przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust 1 lit. b RODO); uzasadniony interes EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas kontaktu z naszymi klientami. Mamy uzasadniony interes w tym, aby prowadzić statystyki i analizy w zakresie skuteczności bezpośredniego kontaktu klienta lub interesanta z naszym przedsiębiorstwem za pośrednictwem strony internetowej – jest to potrzebne spółce, jako Twojemu ewentualnemu kontrahentowi, dostosowywać się do wymogów naszych klientów i działać w sposób odpowiadający potrzebom rynku (art. 6 ust 1 lit. f) Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych (art. 6 ust 1 lit a RODO);
 3. Okres przechowywania danych osobowych EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 1 roku. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 10 lat od momentu ich zebrania.
 4. Odbiorcy danych EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. nie będzie przekazywać Twoich danych innym podmiotom oprócz przekazania danych osobowych swoich dostawców usług, dzięki którym wykonujemy niektóre procesy przetwarzania. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie stosownej umowy z EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. i zgodnie z jej poleceniami;
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji. Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: biuro@airclinic.pl, korespondencyjnie na adres: ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków lub telefonicznie pod numerem: 600 070 255. Prawo wyrażenia sprzeciwu W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna – rekrutacyjna

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych będzie EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Skontaktować się z nami możesz poprzez: wiadomość email na adres: biuro@airclinic.pl korespondencyjnie na adres ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków telefonicznie pod numerem: (+48) 600 070 255
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, aby: ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, o które się ubiegasz; ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz; wybrać odpowiednią osobę do pracy w naszym przedsiębiorstwie. Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Przepisy polskiego prawa m. in. art. 221 § 1 kodeksu pracy i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania, adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Uzasadniony interes EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy rekrutacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby zweryfikować Twoje kwalifikacje i umiejętności – jest to potrzebne spółce jako Twojemu ewentualnemu pracodawcy do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.
 3. Okres przechowywania danych osobowych EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. będzie przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz oraz dodatkowo przez 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji stanowiących czas na odwołanie. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.
 4. Odbiorcy danych EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. nie będzie przekazywać Twoich danych innym podmiotom poza dostawcami usług, dzięki którym wykonujemy procesy rekrutacji. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie stosownej umowy z EUROCENTRUM POLSKA sp. z o.o. i zgodnie z jej postanowieniami.
 5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub umowy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wskazany na początku niniejszej informacji.

Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email: biuro@airclinic.pl, korespondencyjnie na adres: ul. Łuczanowicka 30, 31-766 Kraków lub telefonicznie pod numeremi: (+48) 600 070 255. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Czater